• Mediation wat is dat?

   

  Mediation is een vorm van bemiddeling, waarin een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar (de mediator) u en de andere partij helpt bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie weer op gang komt. Hij begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van beide partijen.

 • FalkeMediation-Mediator-Heerhugowaard
 • Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt: Een win-win oplossing!

  Hans Falke

 • Doel van mediation zou kunnen zijn:

  • U wilt de onderlinge relatie verbeteren
  • U wilt de onderlinge relatie op een zo goed mogelijke manier beëindigen, met zo weinig mogelijk emotionele, psychologische en/of zakelijke schade
  • Liever wilt u een snelle en goedkope oplossing voor uw conflict zien te vinden,  dan dat u een langdurige, kostbare procedure bij een rechter aanhangig maakt
  • U wilt de oplossing in eigen hand houden
 • Een mediator is geen rechter

  Rechters en arbiters nemen standpunten in, hakken knopen door en beslissen wat er moet gebeuren. Bij mediation bedenkt u zélf de oplossingen, hakt u zélf de knopen door en neemt u zélf de beslissingen. U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een oplossing voor het conflict. De mediator begeleidt u hierbij. Hij kiest geen partij, blijft onafhankelijk en neutraal. 

 • Op de volgende gebieden is mediation mogelijk:

  • Tussen personen:  burenruzies, familiekwesties, ruzies op scholen, ruzies in de buurt waarin u woont, in ziekenhuizen, conflicten tussen echtgenoten, tussen ouders en kinderen
  • Tussen personen en bedrijven en instellingen:  bij arbeidsconflicten, verzekeringskwesties, huurgeschillen, maatschappen, patiënten en ziekenhuizen, milieudelicten
  • Tussen bedrijven en instellingen:  bij geschillen over levertijden of betalingstermijnen, patenten of octrooien
  • Binnen bedrijven en instellingen: bij arbeidsgeschillen, ruzies over bedrijfsopvolging, conflicten in teams
  • Bij de overheid: bij bezwaarprocedures tussen burgers en overheid, bij arbeidsgeschillen en arbeidsgerelateerd ziekteverzuim
 • mediation-keurmerk-Falke Mediation & Coaching
 • Beroepsvereniging voor professionals in mediation Falke Mediation-& Coaching
 • Nederlands-mediation-instituut-Falke Mediation &Coaching
 • Nederlands Mediation Instituut